Tin tức

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG VERIG

Posted on 02/03/2023 By Admin
 1. Giới thiệu
 1. Công ty TNHH Verig Lending (“Verig Lending”) là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho người dùng (bao gồm các cá nhân, tổ chức) (“Khách Hàng”) để sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi chính Verig Lending.
 2. Khách Hàng thực hiện các giao dịch đầu tư trực tuyến, bằng cách lập tài khoản, đăng nhập bằng mật khẩu để truy cập vào nền tảng công nghệ do Verig Lending cung cấp (“Hệ Thống Verig”), xác lập và thực hiện các giao dịch đầu tư thông qua Hệ Thống Verig và thanh toán phí dịch vụ theo quy định của Verig Lending.
 3. Vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng Hệ Thống Verig này (“Điều Khoản, Điều Kiện”). Bằng việc bấm nút […..] để tạo Tài Khoản, chúng tôi hiểu rằng, Khách Hàng đã đọc đầy đủ, hiểu và đồng ý với Điều Khoản, Điều Kiện này. Điều Khoản, Điều Kiện này và các hợp đồng mà Khách Hàng sẽ ký kết với Verig Lending (dưới bất cứ hình thức nào) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Verig Lending. 
 4. Verig Lending, tùy theo sự quyết định của chính mình, sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ nội dung tại Điều Khoản, Điều Kiện (“Điều Chỉnh”) vào bất cứ thời điểm nào. Các Điều Chỉnh đó sẽ đăng tải công khai tại mục Điều Khoản, Điều Kiện trên Hệ Thống Verig và có hiệu lực theo thông báo của Verig Lending tại Hệ Thống Verig. Trước khi thực hiện các giao dịch, Khách Hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản, Điều Kiện để đảm bảo có được những thông tin cập nhật nhất. Kể từ thời điểm Điều Chỉnh có hiệu lực, Verig Lending hiểu rằng Khách Hàng đã xem, chấp thuận và đồng ý với những Điều Chỉnh này.
 1. Phạm vi áp dụng

Điều Khoản, Điều Kiện áp dụng đối với tất cả các Khách Hàng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tại Hệ Thống Verig do Verig Lending cung cấp.

 1. Điều khoản sử dụng
 1. Để sử dụng các dịch vụ trên Hệ Thống Verig, Khách Hàng sẽ cần một nhận dạng bằng cách tạo lập Tài Khoản trên Hệ Thống Verig gồm: mã truy cập (tên đăng nhập), mật khẩu (bao gồm mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh). 
 2. Khách Hàng đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn được Verig Lending cung cấp khi tạo lập mã truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh, câu hỏi để thiết lập lại mật khẩu và các yếu tố định danh chủ Tài Khoản khác mà Hệ Thống Verig yêu cầu để nhận dạng Khách Hàng.
 3. Đối với việc thiết lập lại các Mật khẩu, Khách Hàng có thể thay đổi các Mật khẩu bất kì lúc nào nhưng bất kì thay đổi nào cũng chỉ có hiệu lực khi được Verig Lending chấp nhận.
 4. Khách Hàng sẽ sử dụng Tài Khoản để thực hiện ký kết hợp đồng/tài liệu giao dịch phù hợp với các dịch vụ mà Khách Hàng mong muốn sử dụng. Việc ký kết hợp đồng/tài liệu giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ Thống Verig và bên thứ ba cung cấp dịch vụ chữ ký số. Khách Hàng thừa nhận rằng các hợp đồng/tài liệu giao dịch được ký giữa Khách Hàng và Verig Lending bằng phương tiện điện tử có giá trị pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tương tự như hợp đồng/tài liệu giao dịch được ký bằng bản giấy. Do đó, Khách Hàng ngoài tuân thủ Điều Khoản, Điều Kiện này, còn phải tuân thủ các quy định tại hợp đồng/tài liệu giao dịch đã ký nêu trên.
 5. Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trên Hệ Thống Verig do Verig Lending cung cấp cho Khách Hàng (“Dịch Vụ”), bao gồm:
 1. Đặt lệnh và/hoặc đưa ra các yêu cầu đối với lệnh giao dịch đầu tư;
 2. Nhận danh sách lệnh đầu tư;
 3. Cập nhật thông tin Khách Hàng;
 4. Quản lý khoản đầu tư; và
 5. Các dịch vụ/tiện ích khác được Verig cung cấp theo nhu cầu Khách Hàng và khả năng của Verig trong từng thời kỳ. 
 1. Việc sử dụng các dịch vụ bằng cách thao tác trên Hệ Thống Verig hoặc gửi thông báo bằng văn bản tới Verig, Khách hàng đồng ý công nhận các thao tác trên Hệ Thống Verig là thao tác hợp lệ, hợp pháp và có giá trị hiệu lực ngang với việc sử dụng văn bản giấy. 
 2. Khách Hàng cam kết đóng đủ thuế/ phí theo quy định của pháp luật phát sinh từ các hoạt động có lợi nhuận của Khách Hàng thông qua Hệ Thống Verig và chấp thuận biểu phí dịch vụ do Verig Lending công bố trong từng thời kỳ và các quy định khác mà Verig Lending đề ra đối với từng gói dịch vụ.

III. Quyền sở hữu trí tuệ.

 1. Tất cả các tài liệu trên Hệ Thống Verig được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
 2. Khách Hàng có quyền được sử dụng Hệ Thống Verig và/hoặc các tài nguyên của Hệ Thống Verig này không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường link đến tài liệu gốc tại Hệ Thống Verig. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Verig Lending.
 1. Hạn chế sử dụng.

Chúng tôi không chấp nhận sử dụng tài nguyên của Hệ Thống Verig vào bất kỳ việc sau:

 1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.
 3. Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 4. Gây rối trật tự công cộng.
 5. Phạm pháp hình sự.
 6. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 7. Sử dụng website này vào mục đích thương mại.
 8. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.
 9. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 10. Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 11. Bất kỳ hành động nào mà Verig cho rằng không thích hợp.

V. Từ chối đảm bảo.

 1. Các nội dung thông tin, dữ liệu, bảng biểu v.v… về cá nhân,  doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu gọi vốn được Verig Lending đăng tải trên Hệ Thống Verig là đúng theo nội dung mà Verig nhận được từ cá nhân, đại diện doanh nghiệp, đại diện hộ kinh doanh và các nguồn chính thống khác.
 2. Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, hoặc thông qua Hệ Thống Verig.
 3. Verig Lending, đối tác hay nhà cung cấp của Verig Lending không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng Hệ Thống Verig  hoặc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được Hệ Thống Verig, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua hay xuất phát từ việc sử dụng Hệ Thống Verig, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi Verig Lending và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.
 4. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do bỏ lỡ, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

VI. Nghĩa vụ bảo mật của Khách Hàng.

 1. Khách Hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn và bất kì quy trình bảo mật nào đề cập tới trong đó mà Verig Lending cung cấp trên Hệ Thống Verig.
 2. Khách Hàng phải giữ bí mật các mật khẩu của mình và bảo mật cho các mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Tài Khoản (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: mã truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh, câu hỏi để thiết lập lại mật khẩu và các yếu tố định danh chủ Tài Khoản khác…). Khách Hàng không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển Tài Khoản trong bất kì tình huống nào và vào bất kì thời điểm nào. 
 3. Khi Khách Hàng đã đăng nhập Tài Khoản trên Hệ Thống Verig, Khách Hàng không được rời thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị khác mà Khách Hàng dùng để truy cập vào Tài Khoản vào bất kì lúc nào hoặc để bất kì người nào khác sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị đó cho đến khi Khách Hàng đã đăng xuất khỏi Tài Khoản bằng việc chọn “đăng xuất”. Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng Khách Hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi lần giao dịch.
 4. Khách Hàng phải thông báo cho Verig Lending ngay lập tức về bất kì việc kết nối trái phép nào vào Tài Khoản hoặc về bất kì giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà Khách Hàng biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu Khách Hàng nghi ngờ ai đó biết mã truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh, câu hỏi để thiết lập lại mật khẩu và các yếu tố định danh chủ Tài Khoản khác; Khách Hàng có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại liệt kê trên trang mạng được Verig Lending thông báo tùy từng thời điểm. Verig Lending có thể sẽ yêu cầu Khách Hàng xác nhận bằng văn bản bất kì chi tiết nào được Khách Hàng cung cấp. Khách Hàng cũng sẽ phải thay đổi ngay mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh, câu hỏi để thiết lập lại mật khẩu và các yếu tố định danh chủ Tài Khoản khác mà Khách Hàng chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi Verig Lending thực sự nhận được thông báo nói trên, Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi giao dịch trên Tài Khoản trong khoảng thời gian Verig Lending xác nhận lại Tài Khoản.
 5. Verig Lending có thể phải hỏi Khách Hàng mã truy cập của Khách Hàng để cung cấp các dịch vụ bảo trì nhưng sẽ không hỏi về các mật khẩu của Tài Khoản. Verig Lending có trách nhiệm bảo mật thông tin này. KHÁCH HÀNG KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ MẬT KHẨU CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KÌ AI, kể cả nhân viên của Verig Lending.
 6. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và bảo vệ bất kì một chương trình máy tính hoặc máy tính Cá nhân nào được sử dụng để kết nối với Hệ Thống Verig. Khách Hàng đồng ý kiểm tra bản kê các giao dịch và các báo cáo về tài khoản và thông báo cho Verig Lending ngay lập tức nếu có bất kì một sự nghi ngờ có căn cứ nào.

VII. Thông tin của Khách Hàng.

 1. Khách Hàng cung cấp thông tin mà Verig Lending yêu cầu một cách hợp lý để Verig Lending có thể cung cấp các dịch vụ. Nếu Khách Hàng không cung cấp thông tin mà Verig Lending yêu cầu thì Verig Lending có từ chối cung cấp một hoặc một số hoặc tất cả các dịch vụ cho Khách Hàng do thiếu thông tin Khách Hàng. Khách Hàng phải bảo đảm rằng thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Verig Lending liên quan tới dịch vụ là chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất.
 2. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và chính xác của những thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Verig Lending thông qua Hệ Thống Verig hoặc các kênh trao đổi thông tin khác giữa Verig Lending và Khách Hàng.
 3. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng Verig Lending có quyền sử dụng, lưu trữ và chuyển giao (dù ở trong hoặc ngoài Việt Nam) và/hoặc trao đổi các chi tiết về thông tin của Khách Hàng bên thứ ba mà Verig cho rằng cần thiết trong quá trình cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin với bất kì thành viên nào thuộc Verig Lending vì các mục đích liên quan tới dịch vụ và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các dịch vụ khác của Verig Lending và với những người đã qui định trong chính sách chung của Verig Lending về tiết lộ thông tin như đã nêu trong thông tin Tài Khoản, giấy báo, thông báo hoặc các điều khoản giao dịch khác mà Verig Lending đưa ra cho Khách Hàng tùy từng thời điểm.
 4. Ngoài các điều trên, Khách Hàng công nhận rằng, khi Verig Lending thấy cần thiết hoặc đúng đắn, Verig Lending có thể chuyển giao bất kì chi tiết hoặc thông tin nào cho bất kì nhà cung cấp dịch vụ nào (dù ở trong hay ngoài Việt Nam) để nhà cung cấp dịch vụ đó (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, các đại lý bán và tiếp thị qua mạng) đại diện cho Verig Lending xử lí dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng với điều kiện nhà cung cấp dịch vụ đó và Verig Lending đã ký kết các điều khoản về bảo mật thông tin được chuyển giao.
 5. Khách Hàng đồng ý và công nhận rằng các nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ được luật pháp yêu cầu tiết lộ thông tin đã nhận được từ Verig Lending cho các bên thứ ba. Những tình huống như vậy bao gồm việc nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo lệnh của tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

VIII. Cam kết mặc định.

Khi thực hiện các giao dịch trực tuyến tại Hệ Thống Verig, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận rằng, việc thực hiện các giao dịch trực tuyến đó luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại sẽ xảy ra khi sử dụng dịch vụ tại Hệ Thống Verig. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

 1. Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách Hàng; giao dịch trực tuyến của Khách Hàng không thể truyền đến Hệ Thống Verig (lệnh giao dịch của Khách Hàng có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu), Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi/sai, lệch hoặc Khách Hàng không thể truy cập Hệ Thống Verig.
 2. Hệ thống máy tính của Verig Lending gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách Hàng.
 3. Hệ thống máy tính của Khách Hàng bị hỏng, bị virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của Khách Hàng hoặc tài khoản của Khách Hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.
 4. Giao dịch trực tuyến do Khách Hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến Hệ Thống Verig. Verig Lending mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách Hàng gửi qua Hệ Thống Verig đều là đúng và do chính Khách Hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách Hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do Khách Hàng chịu trách nhiệm.

-/-